קרן אחד לאחד מחוללת  מהפך בלימוד התורה בציונות הדתית

תרמו עכשיו

אמץ אברך עכשיו

התרומה מוכרת לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה

סכום התרומה בשקלים:

המשך לתרומה
התרומה לכלל פעילות העמותה

קרן אחד לאחד מחוללת  מהפך בלימוד התורה בציונות הדתית

תרמו עכשיו

אמץ אברך עכשיו

התרומה מוכרת לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה

סכום התרומה בשקלים:

המשך לתרומה
Button Text