קמפיין

אמץ אברך

כל אחד כפי יכולתו.אמנם לא כולנו מצליחים ללמוד. אז לפחות נסייע לאלו שלומדים. קרן אחד לאחד פותחת במבצע אמץ אברך.

תרמו עכשיו

אמץ אברך עכשיו

התרומה מוכרת לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה

סכום התרומה בשקלים:

המשך לתרומה