גם לי חלק בתורה!

כל אחד כפי יכולתו. אמנם לא כולנו מצליחים ללמוד. אז באו נסייע לאלו שלומדים.

כולנו שייכים לתורה, והתורה שייכת לכולנו!!

תרמו עכשיו

אמץ אברך

חג שמח!

התרומה מוכרת לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה

סכום התרומה בשקלים:

המשך לתרומה

גם לי חלק בתורה!

כל אחד כפי יכולתו. אמנם לא כולנו מצליחים ללמוד. אז באו נסייע לאלו שלומדים.

כולנו שייכים לתורה, והתורה שייכת לכולנו!!

תרמו עכשיו

אמץ אברך

חג שמח!

התרומה מוכרת לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה

סכום התרומה בשקלים:

המשך לתרומה
Button Text