קמפיין

״קמחא דפסחא״

כל תרומה שמתקבלת תועבר
למשפחות נזקקות

תרמו עכשיו

״קמחא דפסחא״

תרמו עכשיו

התרומה מוכרת לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה

סכום התרומה בשקלים, למשך 12 חודשים:

המשך לתרומה