קמפיין

״קמחא דפסחא״

התרומות שמתקבלות יועברו למשפחות נזקקות

תרמו עכשיו

״קמחא דפסחא״

תרמו עכשיו

התרומה מוכרת לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה

סכום התרומה בשקלים:

המשך לתרומה

קמפיין

״קמחא דפסחא״

התרומות שמתקבלות יועברו למשפחות נזקקות

תרמו עכשיו

״קמחא דפסחא״

תרמו עכשיו

התרומה מוכרת לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה

סכום התרומה בשקלים:

המשך לתרומה
Button Text