באו להיות שותפים

קרן אחד לאחד - לחיזוק וביסוס עולם תורה ציוני

תרמו עכשיו

תשובה, תפילה וצדקה

פדיון כפרות

התרומה מוכרת לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה

סכום התרומה בשקלים:

המשך לתרומה

באו להיות שותפים

קרן אחד לאחד - לחיזוק וביסוס עולם תורה ציוני

תרמו עכשיו

תשובה, תפילה וצדקה

פדיון כפרות

התרומה מוכרת לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה

סכום התרומה בשקלים:

המשך לתרומה
Button Text